Yabonga Nederland is een stichting die Yabonga Zuid-Afrika steunt, een non-profit organisatie werkzaam in twaalf verschillende townships in Kaapstad. Het eerste initiatief voor Yabonga Nederland begon in 2007, toen de eerste supportweek plaatsvond. Nu in 2014 telt het bestuur 4 leden en vertrekken steeds meer Nederlandse vrijwilligsters/nieuwe ambassadeurs naar Kaapstad om te werken voor Yabonga. Dit willen we in 2015 voortzetten! Hoe meer steun wij als Nederlandse organisatie kunnen bieden, hoe meer kinderen en jeugd kunnen deelnemen aan onze Afrikaanse programma’s.

Yabonga – Children & HIV/AIDS in Zuid-Afrika is een non profit organisatie werkzaam in 12 verschillende townships. Waar ze eerst vooral gefocust waren op HIV/AIDS is er nu een bredere focus op kind- en jeugd ontwikkeling. Zo’n 1000 kinderen (5-20 jaar) nemen deel uit van de na-schoolse projecten waarbij de focus ligt op psychologische en academische support, educatie en sport/creativiteit.

Yabonga Nederland ondersteunt de ‘gap year’ studenten in Kaapstad.

Het gap-year houdt in dat 20 jongeren die al deelnemen aan de jeugdprogramma’s mogen solliciteren voor een tussenjaar bij Yabonga Kaapstad. Vaak zijn zij na de middelbare school nog niet klaar voor een vervolgstudie omdat ze bijvoorbeeld nog niet weten wat ze willen doen, niet de juiste resultaten hebben, niet beschikken over het geld of er gewoon nog niet aan toe zijn.

‘Jongeren hebben de toekomst’ is een waar woord. Dat geldt ook voor deze jonge mensen in Kaapstad. Ze hebben de omstandigheden niet mee. Maar wel hun motivatie, levenslust en harde werken. Wij gunnen hen een opleiding en werk.